Kies je branche

Vakmanschap en ondernemerschap

Het Centrum voor Ambachtseconomie zet zich in voor een sterke ambachtseconomie in Nederland. Goed vakmanschap en ondernemerschap zijn voor een sterke ambachtseconomie van essentieel belang. Het CvAE levert hieraan een bijdrage door diverse activiteiten op verschillende niveaus.

Vernieuwing van het ambachtelijk onderwijs

Het beroepsonderwijs vormt de basis voor het toekomstig vakmanschap van het kleinschalig ambacht. Het CvAE heeft vastgesteld dat het noodzakelijk is om te komen tot vernieuwing van het ambachtelijk onderwijs. In het onderwijs is sprake van veralgemenisering, terwijl het uitoefenen van een ambacht voldoende specifieke vakbekwaamheid en ondernemersvaardigheden vereist. Ook is de toegankelijkheid van het ambachtelijk onderwijs nu te beperkt.

Het CvAE heeft experts vanuit verschillende disciplines (o.a. hoogleraren, ondernemers en consultants) gevraagd om te komen tot een visie op de leerroute die recht doet aan instroom in het ambacht van jongeren en werkzoekenden (transitie). Op basis hiervan werkt het CvAE aan een oplossing, waarvoor de eerste stappen nog in 2016 gezet zullen worden. 

Branchediploma’s

Op het gebied van onderwijs vervult het CvAE ook de rol van onafhankelijke partij voor de erkenning van examinerende instellingen in het private onderwijsdomein. Dit betreft op dit moment de schoonheidsverzorging- en pedicurebranche. Voor deze branches is samen met de brancheorganisaties en vakbonden voor beide branches een systeem van branchediploma’s ontwikkeld. Dit branchediploma is vakinhoudelijk vergelijkbaar met een MBO-diploma. Studenten krijgen zo zekerheid over het niveau van dit branchediploma als zij bij een erkende exameninstelling examen doen.

Ondersteuning ondernemers

Werken in het ambacht wordt veelal gecombineerd met ondernemerschap. Ambachtelijke ondernemers neigen ertoe zich vooral te richten op vakinhoudelijk werk. Voor continuïteit van de onderneming zijn basisvaardigheden op het gebied van ondernemerschap noodzakelijk. Daarom biedt het CvAE de ambachtelijke ondernemer een schat aan tools en informatie gericht op het verhogen van zijn ondernemerschapsvaardigheden.

Ook is het CvAE het platform van vakbekwame ambachtelijke ondernemers; als de ondernemer zijn vakbekwaamheid heeft aangetoond mag hij zich als zodanig via de CvAE-website profileren. De consument weet op die manier zeker dat de ondernemer beschikt over de juiste kwalificaties voor de uitoefening van zijn ambacht.