Kies je branche

Privacy statement

Het CvAE gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens. De gegevens die jij aan het CvAE verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Het CvAE houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Het CvAE gebruikt de door jou verstrekte gegevens voor dienstverlening aan jou.

Verder maakt het CvAE gebruik van jouw gegevens voor statistische doeleinden. Het CvAE zal jouw gegevens uitsluitend aan derden beschikbaar stellen indien deze derde voor het CvAE een opdracht uitvoert, zoals een branchegerelateerd onderzoek. Deze derde mag de gegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht van het CvAE. Behalve in deze situatie stelt het CvAE jouw gegevens nooit aan derden beschikbaar.

Lees voor meer informatie ons privacybeleid