Kies je branche

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor kappers

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor kappers

Je komt de term ‘cao’ vaak tegen. Wat is cao? Cao staat voor de wet Collectieve Arbeidsovereenkomst. Als je werknemers in dienst hebt is het belangrijk om te weten wat een cao inhoudt, of en hoe deze van invloed kan zijn op jouw kapsalon. Volgens cijfers van het ministerie van SZW valt ongeveer 80 procent van de werknemers onder een cao. Dat zijn ongeveer 6,1 miljoen werknemers. Voor kappers is de cao Kappers 2014-2016 van kracht.

Wat staat er in een cao?

In veel bedrijfstakken of ondernemingen sluiten werkgevers en werknemers een cao af. In een cao maken werkgevers(organisaties) en vakbonden afspraken over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in een bepaalde sector of onderneming. De afspraken gaan bijvoorbeeld over:

 • werktijden
 • loon kapper
 • regels voor overwerk
 • zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof
 • vakantiedagen
 • toeslagen
 • kinderopvang
 • proeftijd
 • opzegtermijn of pensioen
 • regelingen voor ziekte en ongevallen
 • veiligheid van werknemers
 • scholing.

Hoe zit het met cao-afspraken en wettelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden?

De afspraken in een cao zijn over het algemeen gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kunnen werknemers op grond van de cao meer vakantiedagen krijgen dan het wettelijke minimum. Of kan het loon op grond van de cao hoger zijn dan het minimumloon. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen dan in het Burgerlijk Wetboek (BW). Wel kan in de wet zijn bepaald dat bij cao in negatieve zin van wettelijke regels mag worden afgeweken.

Met welke cao-varianten kun je te maken krijgen?

Cao's kunnen per onderneming (Ondernemings-cao) en per bedrijfstak (bedrijfstak-cao) worden afgesloten. Als werkgever moet je een cao toepassen als je:

 • deze zelf hebt afgesloten met de vakbonden. Dit gebeurt eigenlijk alleen bij grote concerns zoals Heineken of Philips;
 • als je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten; 
 • of als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een cao algemeen verbindend heeft verklaard voor jouw branche.

Wat staat er in mijn cao?

Je kunt hier de volledige tekst van je cao inzien. 

Hoe verhoudt de cao zich t.o.v. de arbeidsovereenkomst?

Als werkgever moet je in de individuele arbeidsovereenkomst vermelden of een cao van toepassing is. Als de cao en een arbeidsovereenkomst elkaar tegenspreken, gaat de cao voor.

De looptijd van de cao is afgelopen en nu?

Wat als de cao is afgelopen en is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao? Dan heeft de oude cao ‘nawerking’. Dit betekent dat hij nog geldt voor alle partijen die direct of indirect bij de totstandkoming ervan betrokken waren.

Bronnen: Rijksoverheid, SER en Stichting van de Arbeid

 


Plaats een reactie

Plaats hier jouw reactie

Respecteer de regels die gelden op dit online platform. Er mogen op geen enkele wijze seksuele, discriminerende, suggestieve, kwetsende of agressieve reacties geplaatst worden.

(If you're a human, don't change the following field)

Your first name.

(If you're a human, don't change the following field)

Your first name.

(If you're a human, don't change the following field)

Your first name.

CAPTCHA
Vul de code hieronder in.
Image CAPTCHA

Vul de tekens uit de afbeelding hierboven in.