Jaarverslag 2015

Op 1 januari 2015 is het Centrum voor Ambachtseconomie van start gegaan, met als missie: ´Het vergroten van het inzicht in dat onderdeel van de ambachtseconomie dat wordt gevormd door kleinschalige ambachtelijke bedrijven en het versterken van de kracht, kwaliteit en het imago van de ondernemers en vaklieden die hiertoe behoren. De focus ligt op ondernemingen met maximaal 10 ambachtslieden.´ Meer weten? Bekijk ons jaarverslag 2015.