Ketenaansprakelijkheid voor loon: voorkom claims

Ketenaansprakelijkheid voor loon: voorkom claims

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is een wet die werknemers beter wil beschermen tegen uitbuiting en onderbetaling en bonafide werkgevers wil beschermen tegen oneerlijke concurrentie. De wet is in fasen ingevoerd. De maatregelen zijn op 1 juli 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017 ingegaan.    

Wat zijn schijnconstructies? 

Er zijn helaas werkgevers, ook in de glazeniersbranche, die constructies gebruiken om regels voor minimumloon of cao-loon te ontlopen. Werknemers zijn hier dan de dupe van. Zo worden bedragen voor huisvesting, zorgverzekering of maaltijden ingehouden op het uit te betalen minimumloon en worden bijvoorbeeld boetes voor te hard praten onder werktijd ingehouden op het minimumloon. 

Welke maatregelen staan in de WAS? 

Ketenaansprakelijkheid voor loon
Er ontstaat een keten wanneer jij een bedrijf inhuurt om werk voor je te doen. Dat bedrijf huurt vervolgens weer een ander bedrijf in. Alle schakels in de keten zijn door deze wet samen verantwoordelijk voor het loon van de werknemers in die keten. Krijgen werknemers hun loon niet dan kan iedere schakel aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van dat loon. Dat noemen we ketenaansprakelijkheid voor loon. Eerder was alleen de werkgever en bijv. niet de opdrachtgever hier aansprakelijk voor. Sinds de invoering van deze wet heeft de werknemer dus meer mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen. 

Uitwisseling informatie over werkgevers
Cao-partijen zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van cao’s. Wanneer er een vermoeden bestaat dat de cao niet nageleefd wordt, kunnen zij bij de Inspectie SZW een verzoek indienen om een onderzoek in te stellen. De resultaten van dat onderzoek kunnen cao-partijen en werknemers gebruiken bij een civiele procedure om cao-naleving af te dwingen.  

Vaststellen identiteit niet-EU werknemer
Als de Inspectie SZW hierom vraagt moet jij binnen 48 uur de door jou vastgestelde identiteit van een werknemer doorgeven. Het gaat hier om werknemers die van buiten de EU (en Kroatië) worden in- en uitgeleend.  

Betalen via de bank
Je bent verplicht ten minste het wettelijk minimumloon via de bank over te maken. Contante betalingen zijn alleen mogelijk voor het deel van het loon boven het wettelijk minimumloon. Je werknemer mag jou wel machtige om het volledige loon over te maken naar een ander bankrekening, bijv. de bankrekening van de schuldhulpverlener. 

Duidelijke loonstrook
Als werkgever moet je ervoor zorgen dat je loonstroken voor je personeel begrijpelijk zijn. Ook horen alle bedragen op de loonstrook duidelijk toegelicht te zijn. De Inspectie SZW kan jou een boete geven als je loonstrook niet blijkt te kloppen.  

Openbaarmaking inspectiegegevens
De Inspectie SZW publiceert de resultaten van uitgevoerde inspecties op deze website. Mocht je als werkgever een overtreding hebben begaan, dan wordt dit via deze website bekend gemaakt.  

Volledig minimumloon
Als werkgever in de glazeniersbranche moet je het volledige minimumloon uitbetalen. Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet toegestane bedragen worden ingehouden. Denk hierbij aan belastingen en premies. Bijvoorbeeld het verrekenen van maaltijdkosten of verzekeringspremies mag niet leiden tot een loon onder het minimum.  

Inhoudingen op kosten voor huisvesting (max. 25% van het minimumloon) en zorgverzekering mogen wel. Je werknemer moet je hiervoor wel eerst een volmacht geven.  

Bronnen: Rijksoverheid / Inspectie SZW


Plaats een reactie

Plaats hier jouw reactie

Respecteer de regels die gelden op dit online platform. Er mogen op geen enkele wijze seksuele, discriminerende, suggestieve, kwetsende of agressieve reacties geplaatst worden.

(If you're a human, don't change the following field)

Your first name.

(If you're a human, don't change the following field)

Your first name.

(If you're a human, don't change the following field)

Your first name.

CAPTCHA
Vul de code hieronder in.
Image CAPTCHA

Vul de tekens uit de afbeelding hierboven in.