Kies je branche

Ambachtelijke opleidingen

De ambachtseconomie kent veel verschillende ambachten. Voor elk ambacht is er wel een opleidingsmogelijkheid. Hieronder vind je informatie over de meest voorkomende opleidingswegen om goed voorbereid in het ambacht te starten of door te groeien.

De leerweg via MBO/ROC’s

Op het mbo kun je kiezen uit verschillende opleidingen én uit vier verschillende niveaus. Verder heb je de keuze uit twee leerwegen: één waarbij je vooral veel dagen op school zit (BOL) en één waarbij je werkt en daarnaast één dag in de week naar school gaat (BBL).

De niveaus:

 • Niveau 1: assistentenopleiding (1 jaar) 
  Drempelloze instroom
 • Niveau 2: basisberoepsopleiding (2-3 jaar) 
  Toegankelijk met een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 
 • Niveau 3: vakopleiding (2-4 jaar)
  Toegankelijk met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde of theoretische leerweg, of een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4
 • Niveau 4: middenkaderopleiding (BOL: 3-4 jaar) of specialistenopleiding (BBL: 2 jaar, na de vakopleiding)
  Toegankelijk met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde of theoretische leerweg, of een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4. Een student die een opleiding op niveau 4 heeft behaald, kan doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

De leerwegen

 • Bij BOL (beroepsopleidende leerweg) ga je vier of vijf dagen per week naar school. Een deel van de opleiding loop je stage (beroepspraktijkvorming) bij een erkend leerbedrijf. Je krijgt minimaal 850 klokuren les en/of begeleiding.
 • Bij BBL (beroepsbegeleidende leerweg) is de praktijk het uitgangspunt. Je gaat één dag per week naar school en werkt daarnaast minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf.

Wie verzorgen de opleidingen?

Regionale opleidingencentra (ROC's), agrarische opleidingscentra (AOC’s) en vakscholen verzorgen de opleidingen in het mbo. ROC’s hebben een breed opleidingenaanbod voor verschillende beroepssectoren. AOC’s leiden op voor beroepen in de groene sector, bijvoorbeeld als hovenier. Vakscholen verzorgen opleidingen voor een bijzonder beroepenveld, bijvoorbeeld in het havenbedrijf. De website beroepeninbeeld geeft een beeld  welke mbo-opleidingen er zijn en waar ze gegeven worden.  

Er zijn ook particuliere instellingen die mbo-opleidingen aanbieden. Deze instellingen krijgen geen geld van de overheid. De kosten zijn voor studenten daardoor hoger. Ben je op zoek naar informatie over een speciaal beroep dan kun je kijken op de verschillende branchepagina's. Kies dan voor het onderwerp 'werken in het ambacht'.